Lyžák 14. 01. 2020

Bohužel opět se neuskuteční – není sníh. Počasí nemůžeme ovlivnit. Doufejte, že další termín proběhne. Děkujeme za trpělivost.

Lyžák 7. 1. 2020

Vzhledem k počasí se první lekce lyžařského kurzu neuskuteční. Doufáme, že druhá lekce proběhne v plánovaném termínu. Informace pro rodiče o školních kurzech budou na stránkách Pekláku www.peklak.cz a na stránkách školky.

Lyžařský kurz

Začínáme 7. 1. 2019 – úterý – odjezd v 8:25 hod od MŠ, od 9:00 – 11:00 výuka a 11:30 odjezd zpět do MŠ. Další termíny – 14., 21., 28. a 4. 1. 2019. Bližší informace jste již dostali na letáčku. Kurzy proběhnout pokud bude sníh a platí jen pro předškoláky.

Plavecký kurz

Termíny: 11. a 18. 12. 2019, 8., 15., 22., 29. 1. a 5., 19., 26. 2. a 4. 3. – poslední.
Děti jsou rozděleny do dvou skupin. První skupina – Berušky, Rybičky, Koťata a Sluníčka – začínají v 9:30 hod v bazénu a končí 10:30 hod.
Druhá skupina Veverky – začínají 10:30 hod v bazénu a končí 11:30 hod. Veverky z bazénu odjíždí autobusem z časových důvodů. Platí jen pro předškoláky.

Naše MŠ součástí projektu…

img_3223Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Úspěšným žadatelem a současně příjemcem projektu, který byl zahájen dne 1. ledna 2016 a bude ukončen 31. prosince 2017  je Město Litomyšl.   Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu města.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Litomyšl tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu ve správním obvodu ORP Litomyšl.

Velmi cenným podkladem jsou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů, které povedou k jedinému hlavnímu cíli – zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikovat a řešit místně specifické problémy a potřeby.
img_3224

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.  Finance na investiční projekty jsou připraveny ve výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterou plánuje v letošním roce vyhlásit Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Peníze pro neinvestiční projekty pak v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a národních dotačních titulů MŠMT.

V současné chvíli zpracovává realizační tým projektu první pracovní verzi strategického dokumentu – analytickou část. Při jeho tvorbě vychází především z výstupů jednání pracovních skupin, z údajů ze zrealizovaného dotazníkového šetření MŠMT ČR, ze zjištěných potřeb investičních záměrů a z existujících strategií zpracovaných pro oblast školství. Následovat bude tvorba strategického rámce s cílem jeho schválení řídícím výborem v červnu  2016.

 

Nepřehlédněte

Pověřenec pro ÚOOÚ Ing. Klára Hudečková tel.: +420720073518 e-mail: poverenec@litomysl.cz
Informace 2020

Informace o lyžařském kurzu pro předškoláky na liště "AKTUÁLNĚ".

Plavecký a lyžařský kurz - informace na liště "AKTUÁLNĚ ."

Ochrana a zpracování osobních údajů
na hlavní liště

ID Datové schránky x9fqzjc

Telefony: pevná 461 612 280

e-mail: 2ms@litomysl.cz
webové stránky: ww.2ms.litomysl.net

kuchyn2ms@seznam.cz - e-mail na odhlašování a přihlašování dětí do MŠ.

Rubriky