Lyžařský kurz – 3 pokus

Opět se nekoná. Je nám líto, ale chyba není u nás, ale v nepřízni počasí. Uvidíme za týden. Počítejte, že letos, přesně jako loni, spíše ne. Uvidíme!!!

Lyžařský kurz – 2 pokus

Opět se odkládá pro špatnou kvalitu sněhu. Takže nechte lyže v předsíni – 10. 1. 2019 ve čtvrtek se nejede. Držme si pěsti na další týden.

Lyžařský kurz

3. 1. 2019 ve čtvrtek lyžařský kurz se odkládá. Na „Pekláku“ není sníh. Uvidíme, jak se počasí umoudří, příští týden.

Akce trvá do konce května 2019

Odevzdávejte ve svých třídách.
MOBILY PRO GORILY
Máte nový mobil ( tablet ) a ten nefunkční se vám povaluje doma? Poradíme vám, jak ho šetrně zlikvidovat a ještě s tím pomoci dobré věci.

Přineste jej do naší MŠ a my ho odevzdáme do ZOO Jihlava. Ta všechny předá recyklační společnosti REMA systém, a.s. a ta, za každý mobilní telefon nebo tablet odevzdaný v rámci projektu, přispěje částkou 10 Kč na ochranu kamerunské biosférické rezervace Djá, kde gorily žijí.

ZOO chtějí sběrem starých mobilů docílit snížení těžby coltanu, rudy, ze které se získávají kovy tantal a niob, používané mj. při výrobě mobilních telefonů. Těžba ohrožuje především gorily v demokratické republice Kongo.

! POZOR !

Již od 31.10.2018 je změněn vchod pro třídu „SLUNÍČEK“. Příchod do areálu MŠ – boční branka, podle šipek přes zadní zahradu, za pískovištěm a třídou SLUNÍČEK je nový vchod.
Od 5.11.2018 platí pro všechny příchod boční brankou podle šipek a hlavní vchod do MŠ bude místo vchodu na zadní zahradu.
Děkujeme za pochopení. Tyto změny jsou v rámci přestavby MŠ.

Oznámení pro rodiče

Od 5. 11. 2018 bude uzavřená hlavní brána, branka a hlavní vchod do MŠ z důvodu rekonstrukce části budovy (bývalé DDM).
Nový vchod do MŠ bude boční brankou (u kontejnerů) a dále směrem vlevo za budovu, kde je stávající vchod na zahradu. Tam není zvonek, proto v naléhavých případech zvoňte u dveří „VCHOD PRO PERSONÁL“- naproti boční brance.

Drakiáda

Dne 11. 10. 2018 ve čtvrtek od 15:30 hod se uskuteční „Drakiáda“. Zahájení p. ředitelkou, přivítání hostů, zamknutí zahrady a odchod na „Wembley“ pouštět draky. Vezměte s sebou draka, maminku, tatínka, babičku, dědu, strejdu, tetu … a hlavně dobrou náladu.
Srdečně Vás zve kolektiv MŠ.

Krásné prázdniny

Přejeme všem hodně sluníčka, hodně zdravíčka, hodně radosti a žádné starosti. Užívejte a načerpejte sílu a elán do dalšího školního roku.autumnkid9

Rozloučení s předškoláky

Dne 12.6.2018 v úterý od 16:30 hod v klenutém sále na zámeckém návrší(vedle bytu Bedřicha Smetany).

Závazná přihláška na prázdniny

Prázdninový provoz

Akce v nejbližší době

11.4.2018 od 16:00 hod Stezka veverky Zrzečky v prostorách zahrady mateřské školy
17.4.2018 od 8:00 hod – fotografování – retro
27.4.2018 od 8:30 hod do 11:30 hod – myslivecká přehlídka, místo konání – Boršov (předškoláci)
5.5.2018 od 9:00 hod do 11:30 hod – den otevřených dveří v naší školce
15.5.2018 – zápis do MŠ od 14:00 hod do 17:00 hod v zasedací místnosti internátu litomyšlské nemocnice na ulici J. E. Purkyně 919
Besídky pro maminky, ale nejen pro ně, od 15:30 hod pro všechny třídy. 14.5.2018 – Rybičky a Veverky, 15.5.2018 – Berušky a Sluníčka, 16.5.2018 – Koťata.
Školní výlety: 30.5.2018 – Rybičky a Sluníčka – Podštejn, Veverky a Berušky – Zoo Jihlava, Koťata – vláčkem Nedošín a Klášterní zahrady.
12.6.2018 – rozloučení s předškoláky – klenutý sál – od 16:30 hod

Co nás v nejbližší době čeká…

7. 12. 2017 – depistáž pro předškoláky – p. Mgr. Límová. Rozsvícení vánočního stromu – 28.11.2017 v 16:30 hod – podrobnosti a čas nejdete na nástěnce ve svých třídách. Vystoupení našich zpěváčků spolu s p. učitelkou Lídou Juzovou v Jindrově vile a v domově důchodců. 5.12. 2017 – Mikuláš – účinkují studentky ze SPgŠ. Vánoční besídky – 7. 11. 2017 – Berušky, 11. 12. 2017 – Rybičky, 12. 12. 2017 – Koťata a 14. 12. 2017 – Sluníčka a Veverky – začínáme v 15:30 hod ve třídách.

Začínáme – školní rok 2017 – 2018

1. Provoz MŠ od 6:15 – do 16:00 hodin
2. Scházení a rozcházení dětí v jednotlivých třídách u svých p. učitelek.
3. Nové děti – náhradní oblečení do třídy a na ven, do pytlíku – kalhotky nebo trenky, slipy, ponožky, tričko.
4. Podzimní prázdniny – čtvrtek a pátek 26. a 27. října 2017.
5. Vánoční prázdniny zahájeny v sobotu – 23. 12. 2017 a končí v úterý 2. 1. 2018.
6. Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
7. Jarní prázdniny – 12. 3. – 18. 3. 2018

Veřejně prospěšné práce

projekt CZ

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0./15_121/0000058
Veřejně prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?
V letech 2015 – 2018 jsou hrazeny veřejně prospěšně práce (VPP) také z projektu „Nové pracovní příležitosti – Veřejně prospěšné práce“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 01.01.2016 do 31.06.2016 bylo u zaměstnavatele 2. Mateřská škola Litomyšl IČO: 70156026 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní/ch míst/o/a na VPP částkou 89881,-Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 82,38 %, tj. 74043,96,-Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 17,62 %, tj. 15837,04,-Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

Naše MŠ součástí projektu…

img_3223Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Úspěšným žadatelem a současně příjemcem projektu, který byl zahájen dne 1. ledna 2016 a bude ukončen 31. prosince 2017  je Město Litomyšl.   Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, podpořen je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu města.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Litomyšl tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl. Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu ve správním obvodu ORP Litomyšl.

Velmi cenným podkladem jsou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů, které povedou k jedinému hlavnímu cíli – zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním prvkem se jeví vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikovat a řešit místně specifické problémy a potřeby.
img_3224

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly.  Finance na investiční projekty jsou připraveny ve výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kterou plánuje v letošním roce vyhlásit Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Peníze pro neinvestiční projekty pak v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a národních dotačních titulů MŠMT.

V současné chvíli zpracovává realizační tým projektu první pracovní verzi strategického dokumentu – analytickou část. Při jeho tvorbě vychází především z výstupů jednání pracovních skupin, z údajů ze zrealizovaného dotazníkového šetření MŠMT ČR, ze zjištěných potřeb investičních záměrů a z existujících strategií zpracovaných pro oblast školství. Následovat bude tvorba strategického rámce s cílem jeho schválení řídícím výborem v červnu  2016.

 

Nejbližší akce pro děti 2016

13.4.Přírodovědná stezka –  v areálu MŠ, zúčastní se nejstarší děti, děti ostatní mohou využít program Dne Země na náměstí

13.4.Smetanův dům – muzikál od 10:30 hod, cena 50 Kč

20. 4.Odemykání zahrady v 16.00 hod, program zajištěn, nezapomeňte přinést vaše nejkrásnější sluníčko

22.4.Přírodovědná stanice Javorník, odjezd v 9:00 hod, návrat v 11:30 hod, cena 25,-Kč

23.4.Den otevřených dveří v MŠ od 8:30 – 11:30 hod, v 10:00 hod připravena pohádka v tělocvičně (divadlo Šmrnc)

2.5. – 10.5.Den matek oslavíme ve třídách s programem pro rodiče v 15:30 hod. 2.5. – Sluníčka, 4.5. – Rybičky, 5.5. – Berušky, 9.5. – Veverky, 10.5. – Koťata

17.5. Focení od 8:00 hod

25.5.Sportovní hry. Soutěžit bude třída Veverek – přijďte všichni fandit

1.6.Výlety všech tříd ke Dni dětí – bližší informace ve svých třídách

Zápisy do mateřských škol jsou plánovány na 17.5. 2016 od 14.00 – 17:00 hod, formuláře přihlášek si můžete stáhnout s webových stránek města.

 

Rodiče k zápisu předloží:

1. rodný list dítěte

2. svůj platný doklad (občanský průkaz nebo pas)

3. vyplněnou přihlášku do MŠ v četně dotazníků a ostatních požadovaných potvrzení

4. potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, že je dítě řádně očkováno a po zdravotní stránce schopno nastoupit do MŠ (vydané maximálně jeden měsíc před zápisem)

5. vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením

 

 

 

 

Saunování

Saunování začne v pondělí 23.11.2015

Po – Rybičky

Út – Veverky

St – Sluníčka

Čt – Berušky

Pá – Koťata

Bližší informace ve svých třídách.

50. let naší mateřské skoly

 

 

50 let „Vertexové školky“

1965  – 2015

Že je jí už 50 a že to na ní není znát? To se může každý přesvědčit, když tuto „ dámu v nejlepších letech „ navštíví v sobotu 11. 4. 2015 mezi 8:30 a 12. hodinou. Kromě prohlídky vnitřních prostor budovy bude připraven program pro děti i dospělé.

Ale tím oslava tohoto výročí nekončí. Ještě týž den v odpoledních hodinách chceme přivítat bývalé zaměstnance a zástupce zřizovatele „naší školky“.

A protože jsme škola mateřská, nesmíme vynechat naše děti. Oslava se samozřejmě promítne do výchovně vzdělávacího programu a vyvrcholí v úterý 19. 5. 015 vystoupením jednotlivých tříd. Zveme do Smetanova domu od 16. hodin.

I naše oblíbená Zahradní slavnost, plánovaná na úterý 2. 6. 015 bude probíhat v duchu této události.

Velmi rádi uvítáme každého, kdo má nějaký vztah k naší II. Mateřské škole na ulici 17. listopadu v Litomyšli. A pokud vlastníte něco (např. fotografie, texty…), co by oživilo vzpomínky pamětníků, prosíme o zapůjčení.

Informace na adrese www.2ms.litomysl.net nebo přímo v budově školy.

DssBnTvycsRyzznlFJ-KQ6_Uj9-wajdiXjEHvTWz0N-rwDiRxnjtvJ4N4BeqmeyjhyX4L_E

Nepřehlédněte !

Vánoční prázdniny v II. MŠ Litomyšl jsou od 22.12.2014 – 4.01.2015. V této době bude mateřská škola uzavřena. 

Přejeme všem rodičům i všem rodinným příslušníkům krásné a hlavně klidné prožití vánočních svátků, mnoho úsměvů, radosti a štěstí pod stromečkem a hlavně zdravíčko, lásku a pohodičku v roce 2015.

w1_kids3

Nepřehlédněte

Pověřenec pro ÚOOÚ Ing. Klára Hudečková tel.: +420720073518 e-mail: poverenec@litomysl.cz
Informace 2018 – 19

Pozor! Informace a lyžařském kurzu. Upozornění pro rodiče na liště - AKTUÁLNĚ

Ochrana a zpracování osobních údajů
na hlavní liště

ID Datové schránky x9fqzjc

Telefony: pevná 461 612 280

Telefon: 461612280, e-mail: 2ms@litomysl,cz, webové stránky: www.2ms.litomysl.net

kuchyn2ms@seznam.cz - e-mail na odhlašování a přihlašování dětí do MŠ.