Projekty

Děkujeme za finance z projektu MAP Litomyšl, ze kterých jsme pro všechny děti zakoupili didaktické pomůcky, hračky a knihy.

dav

dav


MOBILY PRO GORILY


Integrační a vzdělávací projekt pro předškolní děti
„MEDVÍDEK NIVEA POMÁHÁ DĚTEM V PŘÍPRAVĚ A ŠKOLU“
Předkládaný materiál nabízí dětem příležitost získat zkušenosti, využitelné v běžném živote, rozvinout schopnosti a procvičit si praktické dovednosti budoucího školáka ( řečové, jazykové a motorické dovednosti, myšlenkové a číselné operace apod. ), zároveň sleduje posilování vtahu k sociálnímu i přírodnímu prostředí, vede ke spolupráci a pocitu sounáležitosti se členy sociální skupiny, učí komunikovat a obhajovat své názory.
Projekt předkládá k edukačnímu využití materiály, které zahrnují Sešit předškoláka, který dokumentuje vývoj a zdokonalování výkonu dítěte a slouží jako kronika osobních i společných zážitků z pobytu v mateřské škole.

Nepřehlédněte

Pověřenec pro ÚOOÚ Ing. Klára Hudečková tel.: +420720073518 e-mail: poverenec@litomysl.cz
Informace 2020

Informace o lyžařském kurzu pro předškoláky na liště "AKTUÁLNĚ".

Plavecký a lyžařský kurz - informace na liště "AKTUÁLNĚ ."

Ochrana a zpracování osobních údajů
na hlavní liště

ID Datové schránky x9fqzjc

Telefony: pevná 461 612 280

e-mail: 2ms@litomysl.cz
webové stránky: ww.2ms.litomysl.net

kuchyn2ms@seznam.cz - e-mail na odhlašování a přihlašování dětí do MŠ.

Rubriky