Vítejte

II. mateřská škola

ředitelka: Romana Vacková

adresa: 17. listopadu 905, Litomyšl 570 01

telefon: +420 461 612 280

email: 2ms@litomysl.cz

www.2ms.litomysl.net

II. mateřskou školu má kapacitu 137 dětí o které pečuje 16 pracovnic MŠ, které se snaží vytvářet dětem co nejlepší prostředí pro jejich vývoj, pro maximální získávání zkušeností a návyků. Ve výchovně vzdělávacím procesu jsou preferovány nové způsoby práce, jsou užívány netradiční metody a formy výuky a především se vychází ze zájmu dítěte a také z úzké spolupráce s rodinou.

Ve snaze získat titul ZDRAVÁ MŠ se kolektiv pracovníků zaměřil na výchovu zdravého stylu života, psychickou pohodu a správnou životosprávu. Připravují se pestré jídelníčky s dostatkem ovoce a zeleniny, celozrnné pečivo a zeleninové saláty. Děti se učí chránit nejen své zdraví, ale také zdraví svých kamarádů a vytvářet přátelské, příjemné klima – plné radosti a očekávání.

Všechny činnosti probíhají pod heslem pomoz mi, abych to dokázal sám““.


 

Cíle a priority

Škola chápe své poslání jako službu dětem a jejich rodičům. Naším cílem je dovést dítě na konci předškolního období k získání základů fyzické, psychické i sociální vybavenosti potřebné pro jeho další život. Sledujeme podmínky pro zdravý rozvoj dětí a klademe důraz na rozvoj schopností, získávání nových dovedností, umožnění seberealizace, rozvíjení pozitivně a sebevědomě laděné osobnosti dítěte. Snažíme se přitom respektovat individuální schopnosti a možnosti každého dítěte s přihlédnutím na jeho rodinné podmínky a zázemí. Kvalita komunikace s rodičovskou veřejností je proto jednou z našich priorit.

Směřujeme k tomu, aby naše škola plnila nezastupitelnou úlohu při prvním kontaktu dítěte s vrstevníky, smysluplně obohacovala jeho každodenní program a byla neoddělitelnou součástí rodinné výchovy. Výchovně vzdělávací metody školy tak podporují u dětí samostatné uvažování a rozhodování, komunikativní dovednosti, sociální samostatnost a přizpůsobivost. Chápeme a respektujeme děti takové jaké jsou a nesnažíme se je mentorováním formovat tak, jak bychom je chtěli mít.

Nepřehlédněte

Pověřenec pro ÚOOÚ Ing. Klára Hudečková tel.: +420720073518 e-mail: poverenec@litomysl.cz
Informace 2020

Informace o lyžařském kurzu pro předškoláky na liště "AKTUÁLNĚ".

Plavecký a lyžařský kurz - informace na liště "AKTUÁLNĚ ."

Ochrana a zpracování osobních údajů
na hlavní liště

ID Datové schránky x9fqzjc

Telefony: pevná 461 612 280

e-mail: 2ms@litomysl.cz
webové stránky: ww.2ms.litomysl.net

kuchyn2ms@seznam.cz - e-mail na odhlašování a přihlašování dětí do MŠ.

Rubriky